STF har bestämt sig för en ny stuga vid Rogen
SVEG LT - Tisdag 16 mars 2004

Om allt går enligt planerna kommer det redan i början av juli månad att finnas en ny fjällstuga vid Rogen. Svenska Turistföreningen har tagit de avgörande besluten och byggstarten sker så snart alla formarliteter är klara.

Redan den här veckan kommer bygglovet att behandlas av miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun.

Staffan Lindberg, ansvarig för STF:s södra stugområde, från Ammarnäs till Dalarna, berättar att de avgörande besluten togs av STF så sent som förra onsdagen.

- Vår strävan är att den ska vara klar i början av juli, säger han.

- Stugan kommer att byggas på samma plats som den nedbrunna och bli utseendemässigt lika, men nytt är att det också blir en speciell byggnad med bastu samt en brygga vid sjön.

Den nya Rogenstugan kommer att innehålla utrymmen för stugvärd, proviantförsäljning och liksom tidigare även ett säkerhetsutrymme, som alltid är öppet, även mellan säsongerna.

Hela projektet är kostnadsberäknat till drygt 1,7 miljoner kronor och länsstyrelsen i Jämtlands län är medfinansiär vid återuppbyggnaden.

- Området har värdefull och känslig natur, men är också viktig för renskötseln, berättar Ruben Johansson, naturvårdsförvaltare vid länsstyrelsen.

- STF:s stuga fyller en viktig funktion när det gäller att kanalisera besökare på markerade leder så att slitage och störningar minskar. Länsstyrelsen är givetvis också angelägen om att förbättra möjligheterna till friluftsliv i området, säger han vidare.

Den gamla Rogenstugan brann ner till grunden en natt i september 2000, veckan efter det att säsongen var över.

Därefter har logimöjligheterna ordnats genom att länsstyrelsen har upplåtit sin stuga vissa tider på året.

- Folk har förstått att den gamla stugan brunnit, men kanske inte att det funnits alternativ, säger Staffan Lindberg.

- Men det intressanta i sammanhanget är att terminalen Rogenstugan återuppstår och det är också viktigt för infrastrukturen i västra Härjedalen.

- Rogen är ett av Sveriges mest spännande vildmarksområden, men ändå relativt okänt bland svenskar. Även om det handlar om ett lågt antal är andelen utlänningar hög i just det här området, fortsätter Staffan Lindberg.

- Nu är vår förhoppning att området ska öka i popularitet och för det behövs att alla hjälps åt. Flera måste få veta att det här är ett mycket fint område i vårt land.

I och med att Rogenstugan återuppförs har STF tre stugplatser igen inom området. De andra två är Skedbro och Storrödtjärn. STF har också vandrarhem i Tännäs och Tänndalen samt fjällstation i Grövelsjön.

Rogenområdet består av flera sammanhängande nationalparker och naturreservat både på svensk och norsk sida och innehåller även många fornlämningar.

Staffan Lindberg berättar också att sedan ett par veckor tillbaka är alla befintliga stugor i det södra området öppet. De första öppnades redan 14 februari.

- Det beror på att många hundspann är i rörelse den tiden och veckorna 12-13 är något av högsäsong, med många grupper ute i fjällen, berättar han.

Även STF:s fjällchef Staffan Forssell är nöjd med den här utvecklingen.

- STF:s 45 stugor i väglöst land har varit ryggraden i fjällverksamheten under lång tid. Givetvis är vi angelägna om att fortsätta ta vårt ansvar att bevara och utveckla stugsystemet, säger han.


Sven Egon Johansson

© 2004 AB Länstidningen Östersund

redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel